logo

Imprint

De volgende informatie wordt u beschikbaar gesteld in overeenstemming met de Europese “E-Commerce Richtlijn” (2000/31/EG) en artikel 15d van Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek:

Verantwoordelijk volgens de Telecommunicatiewetgeving 

RSG Group GmbH
Tannenberg 4
D-96132 Schlüsselfeld

Telefoon: +49 30 837 95500
Telefax: +49 9552 / 93 19 115
E-mail: info(at)rsggroup.com

Vertegenwoordigingsgerechtigde directeur: Hagen Wingertszahn, Dr. Jobst Müller-Trimbusch
Registerrechtbank: Amtsgericht Bamberg, registernummer HRB 3145
BTW-ID: DE 185 786 214
Opmerking:
De EU-Commissie stelt een internetplatform voor de online beslechting van geschillen (het zogenaamde “OS-platform”) ter beschikking. Het OS-platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. Het OS-platform is bereikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

INHOUD VAN HET ONLINE AANBOD
De RSG Group stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen RSG Group, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die is ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grof nalatige schuld van de RSG Group. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. RSG Group behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder specifieke aankondiging te wijzigen, te completeren of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

VERWIJZINGEN EN LINKS
De pagina’s van het online aanbod kunnen links (zogenaamde “hyperlinks”) bevatten naar andere websites op het internet die door derden worden aangeboden en onderhouden. Het gebruik van de hyperlinks is voor eigen risico. De RSG Group biedt slechts toegang tot deze websites en heeft geen invloed op het technische ontwerp of de inhoud van deze websites. De RSG Group beschouwt de inhoud van de gelinkte websites op geen enkele manier als ‘eigen’ inhoud, maar neemt hierbij uitdrukkelijk afstand van alle content van alle gelinkte websites. De RSG Group is niet verantwoordelijk voor het technische ontwerp of de inhoud van de gelinkte websites, in het bijzonder niet voor voor schendingen van wettelijke bepalingen en inbreuken op de rechten van derden (bijv. auteursrechten, merkrechten of persoonlijke rechten).

Mocht de RSG Group zich bewust worden van onwettige inhoud op gelinkte sites, dan zal RSG Group de hyperlinks of de inhoud onmiddellijk van het portaal verwijderen. Voor informatie over onwettige / illegale inhoud kunt u contact opnemen met: info(at)rsggroup.com.

AUTEURS- EN MERKENRECHT
RSG Group streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafics, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door RSG Group zelf gemaakte grafics, geluidsbestanden, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafics, geluidsbestanden, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat dit niet beschermd is door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door RSG Group zelf gecreëerde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafische elementen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de RSG Group.

SLOTBEPALING
Indien een of meerdere bepalingen in de bovenstaande regelingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige regelingen onverlet.

RSG Group GmbH (and its affiliates) are licensed to use map-related Services on this website under: U.S. Patent Nos.: 7,555,725, 8,468,464, 9,570,047, 10,365,795 and 10,444,943; U.S. Patent Application No. 16/516,215; European Patent Nos. EP 1 433 132 and EP 2 336 970; European Patent Application No. EP 16161233.8-1972; and Japanese Patent No. JP 5102124; and any patent or patent application which Claims priority of US Application No. 60/287,339 or any of the above patents and patent applications.