John Reed

Gizlilik Politikası

İşbu belge ile haber bültenine abone oluyorum ve ürün, hizmet, promosyon ve memnuniyet anketlerini tanıtmak amaçları ile RSG Group ve RSG Group’un kardeş şirketleri CYBEROBICS GmbH, Qi² Sports Nutrition GmbH’den, iptali gerçekleşene kadar haber bülteni almayı kabul ediyorum. Bir telefon numarası ibraz etmem halinde, RSG Grubu ve alt şirketlerinden yukarıda belirtilmiş olan amaçlar için telefonla aranabileceğimi kabul ediyorum.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunmasına elbette dikkat ediyoruz. Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun bir şekilde kontrol edilmektedir. Bu belge ile sizlere, verilerinizin korunmasını nasıl garanti altına aldığımızı ve hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığını bildirmeyi amaçlıyoruz.

www.johnreed.fitness adresindeki online teklif için VERİ GİZLİLİĞİ AÇIKLAMASI

Deneme eğitimi ve üyelik sözleşmeleri için VERİ GİZLİLİĞİ AÇIKLAMASI

VERİ GİZLİLİĞİ AÇIKLAMASI

WWW.JOHNREED.FITNESS ADRESİNDEKİ ONLINE TEKLİF İÇİN

RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld (bundan böyle "RSG Group" olarak anılacaktır) www.johnreed.fitness İnternet sitesinin işletmecisidir. İnternet sitemizde kendini rahat hissetmeni istiyoruz. Gizliliğinin ve kişisel haklarının korunması bizim için çok önemlidir. Bu nedenle senden İnternet sitemizin işlevleri hakkındaki bilgileri dikkatlice okumanı rica ediyoruz.

Aşağıdaki veri gizliliği açıklamasında, online teklifimiz çerçevesindeki ve online teklifimizle ilgili diğer İnternet sitelerindeki, işlevlerdeki, içeriklerdeki ve Sosyal Medya Profilimiz (bundan sonra topluca online teklif olarak anılacaktır) gibi harici online varlıklardaki kişisel verilerin işlenmesinin şekli, kapsamı ve amacı hakkında sana daha net bilgiler vereceğiz.

I. Sorumlu kişinin adı ve adresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve üye devletlerin diğer ulusal veri koruma yasaları ve ayrıca diğer veri koruma düzenlemeleri dahilinde, online teklifimizden sorumlu kişi:

RSG Group GmbH

Tannenberg 4

96132 Schlüsselfeld

Telefon: +49 9552 / 93 19 0

Faks: +49 9552 / 93 19 115

E-posta: info@rsggroup.com

Temsilci (Genel Müdür): Rainer Schaller

Sorumlu kişinin veri gizliliği görevlisine aşağıdaki adresten ulaşabilirsin:

datenschutzbeauftragter@rsggroup.com

II. Kişisel verilerin işlenme kapsamı

Prensip olarak, online teklifimizin kullanıcılarının kişisel verilerini yalnızca söz konusu veriler, iyi bir online teklifin çalışması, içerik ve hizmetlerimizin sağlanması için gerekli olduğu sürece işleriz. Kişisel verilerinin işlenmesi düzenli olarak ancak senin izninden sonra gerçekleşir. İstisnai bir durum ancak, gerçek nedenlerle, onayını almamızın mümkün olmadığı veya verilerinin işlenmesine yasalar tarafından izin verilmediği durumlarda gerçekleşebilir.

III. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanaklar

Veri işleme sürecimizin yasal dayanağı hakkında seni bilgilendirmek istiyoruz. Veri gizliliği sözleşmemizdeki yasal dayanaktan ayrıca söz edilmediği sürece kişisel verilerinin işlenmesi aşağıdaki yasal dayanaklara dayanmaktadır:

KVKK madde 6, paragraf 1, bent a uyarınca belirli bir işleme amacı için onayını almış olmamız, bizim için bir yasal dayanak teşkil eder.

KVKK madde 6, paragraf 1, bent b uyarınca bir sözleşmenin yerine getirebilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve online teklif aracılığı ile bir ortaklık sözleşmesi imzalaman durumunda KVKK yasal bir dayanaktır. Bu yasal dayanak, örneğin ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili sorularınızı yönlendirmek için bize ulaşman gibi anlaşma öncesi eylemleri gerçekleştirmek için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için de geçerlidir.

KVKK madde 6, paragraf 1, bent c, ticari yükümlülüklerin ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi yasal açıdan zorunlu yükümlülükler, kişisel verilerin kullanılmasını gerektirdiği sürece bizim yasal dayanağımızdır.

Senin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarları, kişisel verilerin işlenmesini gerektirdiği sürece KVKK, madde 6, paragraf 1, bent d yasal dayanaktır.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın yasal çıkarlarını korumak amacıyla verilerin işlenmesi gerekiyorsa, senin çıkarların, temel hakların ve özgürlüklerin, ilk olarak belirtilen çıkarlarından daha ağır gelmiyorsa KVKK, madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca kişisel verilerin işlenmesi gerçekleşir.

IV. Verilerin silinmesi ve saklanma süresi

Verilerin işlenmesi kapsamında verilerin saklanma süresi ve veri silme hakkında seni bilgilendirmek istiyoruz. Veri gizliliği açıklamasında, aşağıdaki bölümlerde aksi belirtilmediği sürece, aşağıdaki maddeler saklama süresi ve veri silme işlemleri için geçerlidir:

Kişisel verilerini yalnızca işleme ve saklama amacını yerine getirmek için gereken süre boyunca işler ve saklarız. Buna ek olarak, verilerin, Avrupa yasaları veya ulusal yasama organları tarafından sağlanan düzenlemelerde, tüzüklerde, kanunlarda ya da diğer talimatnamelerde izin verildiği sürece saklanır. Yukarıda belirtilen talimatnamelerin öngördüğü saklama süresinin sona ermesine rağmen verilerinin saklanmasına devam edilmesi veya silinmesi, bir sözleşmenin imzalanması veya sözleşmenin yerine getirilmesi için verilerinin daha fazla saklanması gerektiği sürece gerçekleşir. Kişisel verilerinin engellenmesi durumunda, yasal veya akdi saklama sürelerine itiraz edilmediği sürece verilerin silinir. Silme işleminin yasal çıkarlarını etkilediğine ve silme işleminin özel bir mahiyetten dolayı orantısız bir çabaya neden olmadığına neden olabilecek hiçbir sebep yoktur.

V. Online teklifin sağlanması ve kayıt dosyalarının oluşturulması

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Online teklifimize gelen her bir erişimde, biz veya host hizmeti sağlayıcımız, teklifin yapıldığı bilgisayarın bilgisayar sisteminden bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu çerçevede aşağıdaki veriler toplanabilir:

Ziyaret edilen İnternet sitesine veya online teklife erişimin tarihi ve saati

Online teklife erişmiş olduğun İnternet sitesi (örneğin önceki web sayfası, HTML linki ya da benzeri)

Online teklifimiz üzerinden erişebileceğin web sayfaları

Erişim durumu (dosya aktarıldı, dosya bulunamadı)

Senin tarafından gönderilen veri miktarı

Kullandığın işletim sistemi

Kullandığın tarayıcı ve bu tarayıcının hangi sürümünü kullandığın

Kullandığın İnternet servis sağlayıcısı

İnternet servis sağlayıcının İnternet'e bağlanırken bilgisayarına atamış olduğu IP adresi.

Bu veriler geçici olarak bir sunucunun günlük kayıt dosyalarında saklanır. Bu veriler, senin diğer kişisel verilerinle birlikte saklanmaz.

2. Veri işleme için yasal dayanaklar

Veri ve kayıt dosyalarının geçici olarak saklanması için yasal dayanak KVKK madde 6, paragraf 1, bent f’dir.

3. Veri işlemenin amacı

Verilerin toplanması ve saklanması, online teklifin işlevselliğini güvence altına alma ve içeriğini doğru bir şekilde sunabilme amacı ile, online teklifin çalışabilirliğini sağlamak için gereklidir. Buna ek olarak veriler, online teklifimizi optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Pazarlama amaçlı verilerin değerlendirilmesi bu bağlamda gerçekleşmemektedir. Bu amaçla KVKK madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca verilerin işlenmesi bağlamında yasal çıkarımız bulunmaktadır.

4. Saklama süresi

İşleme amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığında veriler silinir. Verilerin kayıt dosyalarında saklanması durumunda, silinme işlemi en geç yedi gün sonra gerçekleşir. Verilerinin depolanmasında ek süre uygulanması mümkündür. Bu durumda, IP adresin silinir veya yabancılaştırılır; böylece arayan müşterinin ataması artık mümkün olmaz.

5. İtiraz etme ve yok etme hakları

Online teklifin sağlanması için verilerin toplanması ve online teklifin işletilmesi için verilerin kayıt dosyalarında depolanması zorunlu olduğundan, senin bir kullanıcı olarak verilerin işlenmesine itiraz etme hakkın bulunmamaktadır.

VI. Çerezlerin kullanımı

1. Online teklife çerezlerin entegrasyonu

Online teklifimizde çerezleri kullanıyoruz. Çerezler, İnternet tarayıcında ya da bilgisayar sistemindeki İnternet tarayıcısında saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bir web sayfasını ziyaret ettiğinde çerezler indirilir. Bu çerez, web sayfası yeniden açıldığında tarayıcının benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir dize içerir. Geçici çerezler, "oturum çerezleri" veya “kullan-at çerezler", bir kullanıcı online tekliften ayrıldıktan ve tarayıcısını kapattıktan sonra silinen çerezlerdir. Bu tür bir çerezde, örneğin bir online mağazada alışveriş sepetinin içeriği veya oturum açma durumu kaydedilebilir. "Kalıcı" veya “inatçı” çerezler, tarayıcı kapatıldıktan sonra bile saklanan çerezleri ifade eder. Bu şekilde, örneğin bir kullanıcı birkaç gün sonra online teklifi ziyaret ettiğinde oturum açma durumu kaydedilir. Aynı şekilde, bu tür çerezlerde, menzil ölçümü veya pazarlama amaçlarıyla kullanılan kullanıcı ilgileri saklanabilir. Web sayfası aynı nihai cihazdan geri çağrıldığında, çerez ya kendisini oluşturan siteye (birinci taraf çerez) veya ait olduğu başka bir web sayfasına (üçüncü taraf çerez) geri gönderilir. Çerez yardımıyla, web sayfası bu tarayıcı ile zaten aranmış olduğunu görebilir ve diğer ögelerin yanı sıra, tekrar arama yaparken kullanıcı deneyimini geliştirebilir. Örnek vermek gerekirse, çerezler senin yapmış olduğun tercihlerini hatırlayabilir ve web sayfasında gösterilen teklifleri kişisel ilgi ve ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.

Kullandığın tarayıcının çerezlere izin verip vermeyeceğine kendin karar verebilirsin. Kaydedilen çerezler, tarayıcının sistem ayarlarından silinebilir. Çerezlere izin verilmemesi durumunda web sayfalarının işlevselliğinin kısıtlanabileceğini veya hatta kullanılamayabileceğini lütfen unutma.

Online teklifimizi ilk kez kullandığında, çerezlerin kullanımı hakkında bir bilgi başlığı aracılığıyla bilgilendirileceksin. Biz farklı çerez grupları kullanıyoruz. Bilgi şeridinde ayrıntılara tıklarsan, hangi çerezleri kullandığımızı ve bu çerezin hangi gruba ait olduğunu görebilirsin. Belirli bir çerez veya çerez grubu kullanmamızı istemiyorsan, lütfen ilgili çerez grubunun yeşil onay işaretini kaldır ve tercihini onaylamak için Tamam butonuna tıkla. Yeşil onay işaretini kaldırmadığın sürece, çerez grubunu kullandığımızı kabul etmiş olursun. Lütfen gerekli işlevsel çerezlerin kullanımına herhangi bir etkin olamayacağını unutma. Çerezler yalnızca çerez gruplarını seçtikten sonra internet sitesinde kullanılacaktır.

Tarayıcı ayarlarında veya gerekli izinlerde çerezleri kullanmamıza izin verdiysen, online teklifimizde aşağıdaki çerezler kullanılabilir.

Bu çerezlerin kişisel verileri de kullanması durumunda aşağıdaki konulara ilişkin olarak sana bilgi verilecektir.

2. İşlevsel çerezlerin kullanımı

Online teklifimizi kullanıcı dostu bir şekilde ziyaret edebilmeniz için ve online teklifin düzgün bir şekilde çalışması için (teknik olarak gerekli çerezler) işlevsel çerezler grubuna ait çerezleri kullanıyoruz. Online teklifimizin bazı öğeleri, online teklifimize eriştiğin tarayıcının bir sayfa değişiminden sonra da seni tanımlayabilmesini gerektirir.

İşlevsel çerezler kullanılarak, aşağıdaki işlevlere ulaşılabilinir veya aşağıdaki veriler saklanabilir:

Yapmış olduğun dil ayarları

Online teklifimizi, kullandığın cihazda en iyi şekilde görüntüleyebilmek için tarayıcı ayarlarının kaydedilmesi

En iyi video görüntüsünü sağlamak için ayarların kaydedilmesi (örneğin kullandığın ekranın çözünürlük verileri)

Erişilebilir kalması için ziyaret edilen web sayfasının eşit olarak yüklenmesi

Kayıt sürecinin kaydedilmesi ile online teklifin ve hizmetlerin kötüye kullanımının önüne geçilmesi

Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanımı kapsamında kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak KVKK madde 6, paragraf 1, bent f’dir.

3. Tercih ve istatistik çerezlerinin kullanımı

Yukarıda belirtilen çerezlere ek olarak online teklifimizde sörf davranışının analizini sağlayan tercih ve istatistik çerezlerini kullanıyoruz. Online teklifimize erişirken, yukarıda açıklandığı gibi, bu bağlamda kullanılan kişisel verilerin işlenmesine dair senden izin vermen istenecektir.

Girmiş olduğun arama terimleri

Sayfaların görüntülenme sıklığı

Online teklifteki ziyaret süresinin kaydedilmesi

Farklı web sayfalarının ziyaret edilme sırasının online teklifte toplanması

Online teklifin işlevlerinden faydalanılması

Anonim formatta IP adresin

Analiz amaçlı olarak çerezlerin kullanımı çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak, bu konuda rızan olması halinde KVKK madde 6, paragraf 1, bent a’dır.

Buna ek olarak kullanılan diğer bir dayanak, online teklifimizin analizine, optimize edilmesine ve ekonomik işletimine yasal bir çıkarımız olmasından dolayı KVKK madde 6, paragraf 1, bent f’dir.

4. Google Tag Manager’ın kullanımı

Google Ireland Limited, Gordon House, Borrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”) hizmeti olan Google Tag Manager’ın hizmetlerinden faydalanıyoruz.

Bu hizmet, web sayfası etkinliklerinin tek bir arayüz üzerinden yönetilmesini mümkün kılar. Google Tool Manager yalnızca etiketleri uygular. Yani: Çerez kullanılmaz ve kişisel veriler toplanmaz. Google Tool Manager, veri toplayabilen diğer etiketleri tetikler. Ancak Google Tag Manager bu verilere erişmez. Alan adı düzeyinde ya da çerez düzeyinde bir devre dışı bırakılma gerçekleşirse bu veriler, tüm izleme etiketleri için, veriler Google Tag Manager ile birlikte uygulandıkları sürece geçerli kalacaktır.

Google, Avrupa Veri Gizliliği Kanununa uyma garantisi veren Privacy Shield Anlaşması çerçevesinde sertifikalıdır (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

5. Google Analytics’in Kullanımı

Google Ireland Limited, Gordon House, Borrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”) internet analiz hizmeti olan Google Analytics hizmetlerinden faydalanıyoruz. Google Analytics, online teklifimizin kullanımını analizini sağlamak için çerezleri kullanır.

Senin online teklifi kullanımınla ilgili olarak çerezler tarafından oluşturulan bilgiler genel olarak ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bununla birlikte IP adresin Google’ın Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşmasının diğer akit ülkelerinde kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada kısaltılır. Tarayıcın tarafından Google Analytics’in bir parçası olarak iletilen IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Google Analytics tarafından kaydedilen çerezler en geç 26 ay sonra silinir.

Online teklifimiz çerçevesinde Google Analytics’in "demografik özellikleri" işlevini kullanıyoruz. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanlarına ilişkin ifadeler içeren raporlar oluşturmamıza olanak sağlar. Online teklifimize gelen ziyaretçilerin bu "demografik bilgileri” Google’ın ilgi alanına dayalı reklamlar ve üçüncü taraf ziyaretçi verilerinden gelir, ancak bu bilgiler bizim tarafımızdan belirli bir kişi ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemez.

Google Analytics’in hizmetini kullanarak, Google’a veya Google’ın bağlı kuruluşlarına yerleştirilmiş olan reklamlarımızın, reklamların sunulduğu kişilerin potansiyel ilgi alanları ile eşleşmesini sağlamak istiyoruz. “Yeniden pazarlama” ya da “Google Analytics Audiences” işlevleri, reklamlarımızı yalnızca online teklifimize ilgi gösteren ya da teklifi kullanmak için belirlemiş olduğumuz özelliklerden bazılarına sahip olan kişilere (örneğin ziyaret edilen web sayfaları aracılığı ile belirlenen, belirli konulara ya da ürünlere olan ilgileri neticesinde) gösterir.

Google, Avrupa Veri Gizliliği Kanununa uyma garantisi veren Privacy Shield Anlaşması çerçevesinde sertifikalıdır (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Verilerin Google tarafından kullanımı, ayarlanması ve itiraz etme hakları hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın web sitelerinde elde edebilirsiniz:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,

http://www.google.com/policies/technologies/ads,

http://www.google.de/settings/ads.

Analiz amaçlı olarak Google Analytics aracılığı ile çerezlerin kullanımı çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak, bu konuda rızan olması halinde KVKK madde 6, paragraf 1, bent a’dır. Buna ek olarak, online teklifimizi ve sunduğumuz reklamları optimize etmeye ilgi duyuyor oluşumuzdan kaynaklanan, KVKK madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca veri işlemeye ilişkin yasal bir çıkarımız bulunmaktadır.

İzin verilen çerezlere ilişkin ayarları değiştirerek veya tarayıcındaki ayarları değiştirerek, yukarıda belirtilen veri işlemelerine izin verebilirsin. Google Analytics’i devre dışı bırakmak için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr adresinden tarayıcı eklentisi indirip yükleyebilirsin.

6. Adform kullanımı

Online teklifimiz çerçevesinde Adform'un yeniden hedefleme teknolojisini kullanıyoruz. Bu, özellikle web sayfamıza ve ürünlerimize ilgi duyan internet kullanıcılarının ortaklarımızın web satfalarına ziyaretinin gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. Reklam aracının yerleştirilmesi, önceki kullanıcı davranışının çerez temelli analizine dayanarak yeniden hedefleme sırasında gerçekleşir. Bu bağlamda hiçbir kişisel veri saklanmaz ve yeniden hedefleme teknolojisinin kullanımı, geçerli yasal veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Seni ilgilendiren reklamların sayfanda görünmesini istemiyorsan, bu reklamları Adform’un vazgeçme özelliğini kullanarak https://site.adform.com/tr/privacy-center/platform/reviews/ adresinden iptal edebilirsin.

Analiz amaçlı olarak Adform aracılığı ile çerezlerin kullanımı çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak, bu konuda rızan olması halinde KVKK madde 6, paragraf 1, bent a’dır. Buna ek olarak, online teklifimizi ve sunduğumuz reklamları optimize etmeye ilgi duyuyor oluşumuzdan kaynaklanan, KVKK madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca veri işlemeye ilişkin yasal bir çıkarımız bulunmaktadır.

İzin verilen çerezlere ilişkin ayarları değiştirerek veya tarayıcındaki ayarları değiştirerek, yukarıda belirtilen veri işlemelerine izin verebilirsin.

7. Facebook Pixel’in kullanımı

Rıza göstermen halinde, online teklifimiz için Facebook, Ireland Limited, 4 Büyük Kanal Meydanı, Dublin 2, İrlanda’nın ("Facebook”) "Conversion Pixel" ürününü kullanıyoruz.

Seçilmiş olan Facebook Pixel ile, bir Facebook reklamının ne kadar başarılı olduğunu görebiliriz. Facebook'tan doğrudan kişisel referans olmaksızın yalnızca istatistiksel verileri alıyoruz.

Facebook'ta oturum açtıysan, www.facebook.com/about/privacy/ adresinde Facebook'un veri gizliliği hükümlerine dikkat etmen gerekir.

Sitemize katılmayı etkinleştirmeye ek olarak, kişisel ayarlarınızı Facebook'ta www.facebook.com/ads/preferences/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Analiz amaçlı olarak Facebook “Conversion Pixel” aracılığı ile çerezlerin kullanımı çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak, bu konuda rızan olması halinde KVKK madde 6, paragraf 1, bent a’dır. Buna ek olarak, online teklifimizi ve sunduğumuz reklamları optimize etmeye ilgi duyuyor oluşumuzdan kaynaklanan, KVKK, madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca veri işlemeye yasal çıkarımız bulunmaktadır.

İzin verilen çerezlere ilişkin ayarları değiştirerek veya tarayıcındaki ayarları değiştirerek, yukarıda belirtilen veri işlemelerine izin verebilirsin.

8. YouTube’un kullanımı

Online teklifimiz çerçevesinde, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda ("Google") YouTube platformunun videoları ile bağlantı kurduk. Bu anlamda, YouTube sunucusundan video eklemek için Javascript kitaplığının yüklenmesi söz konusudur. Bu işlem, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğini gösterir.

YouTube hesabına giriş yaptıysan, Google'ın, sörf davranışını kişisel profilinizle doğrudan ilişkilendirmesine izin vermiş olursun. YouTube hesabından çıkış yaparak bunun önüne geçebilirsin.

YouTube aracılığı ile çerezlerin kullanımı çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak, bu konuda rızan olması halinde KVKK madde 6, paragraf 1, bent a’dır. Buna ek olarak, online teklifimizi ve sunduğumuz reklamları optimize etmeye ilgi duyuyor oluşumuzdan kaynaklanan, KVKK madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca veri işlemeye ilişkin yasal bir çıkarımız bulunmaktadır.

Google, Avrupa Veri Gizliliği Kanununa uyma garantisi veren Privacy Shield Anlaşması çerçevesinde sertifikalıdır (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Kullanıcı verilerinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy adresindeki Google Veri Gizliliği Anlaşması’na bakabilirsin.

9. Google Maps’in kullanımı

Online teklifimiz çerçevesinde, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’nın teklifçisi ("Google") “Google Maps” harita hizmetinin haritaları ile bağlantı kurduk.

Spor salonlarımızdaki yerleri bulmana ve spor salonlarına ulaşmana yardımcı olmak amacı ile etkileşimli bir harita sunmak için Google Maps’i kullanıyoruz. Google Maps’i kullanırken, online teklifimizi kullanman ile ilgili bilgiler (IP adresin de dâhil olmak üzere) Google’a Amerika Birleşik Devletlerindeki sunucularda iletilebilir ve saklanabilir.

YouTube aracılığı ile çerezlerin kullanımı çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak, bu konuda rızan olması halinde KVKK madde 6, paragraf 1, bent a’dır. Buna ek olarak, online teklifimizi ve sunduğumuz reklamları optimize etmeye ilgi duyuyor oluşumuzdan kaynaklanan, KVKK madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca veri işlemeye ilişkin yasal bir çıkarımız bulunmaktadır.

Google, Avrupa Veri Gizliliği Kanununa uyma garantisi veren Privacy Shield Anlaşması çerçevesinde sertifikalıdır (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Kullanıcı verilerinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, https://www.google.de/intl/de/policies/privacy und unter https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html adresindeki Google Veri Gizliliği Anlaşması’na bakabilirsin.

10. Hotjar kullanımı

Online teklifimiz çerçevesinde, online teklifimizin analizi ve iyileştirilmesi için Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta’nın (“Hotjar”) analiz hizmetlerini kullanıyoruz.

Bu amaçla, online teklifimizin kullanıcılarının verileri, kullanıcıların davranışları ve cihazları hakkında bilgi toplamak için çerezler ve diğer teknolojiler aracılığıyla işlenir. Hotjar bu bilgiyi takma bir isimle oluşturulmuş olan kullanıcı profilinde saklar ve değerlendirir. Bu bilgiler Hotjar tarafından ya da bizim tarafımızdan bireysel kullanıcıları tanımlamak için kullanılmaz ve bireysel kullanıcılar hakkındaki diğer verilerle birleştirilmez. Kullanıcıların verileri Avrupa Birliği içinde bir sözleşme işleme anlaşması temelinde işlenir. Kullanıcıların formlardaki ya da klavye de oluşturdukları girdileri işlenmez, Hotjar'a iletilmez ve Hotjar tarafından kaydedilmez.

Kullanıcıların işlenmiş verileri özellikle şunları içerir:

Aygıtlar ve meta verileri: Aygıtın IP adresi (yalnızca kısaltılmış ve anonim şekilde saklanır), aygıt ekranının çözünürlüğü, aygıt türü (Unique Device Identifiers), işletim sistemi, tarayıcı türü, yönlendiren URL ve alan adı;

Coğrafi konum (sadece ülke);

Kullanım verileri ve protokol verileri: Online teklifimizi kullandığın tarih ve saat, tercih edilen dil

Hotjar kullanımı ile bağlantılı olarak kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak bu konuda rızan olması halinde KVKK, madde 6, paragraf 1, bent a’dır (örneğin çerez başlığı kapsamında). Buna ek olarak, online teklifimizi ve sunduğumuz reklamları optimize etmeye ilgi duyuyor oluşumuzdan kaynaklanan, KVKK, madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca veri işlemeye yasal çıkarımız bulunmaktadır.

Hotjar'ın veri toplamasını, tarayıcının Do Not Track ayarlarını kullanarak veya aşağıdaki linke tıklayıp Hotjar'ın veri koleksiyonunu devre dışı bırakarak önleyebilirsin: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Daha fazla bilgi için Hotjar’ın veri gizliliği anlaşmasına (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) ve çerez politikasına bakabilirsin (https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information).

11. Cookiebot servisinin kullanımı

KVKK, madde 7, paragraf 1 uyarınca çerez kullanımına ilişkin onayını veya reddini belgelemek zorundayız. Bunu sağlamak için cookiebot.com hizmetini kullanıyoruz.

Aşağıda belirtilmiş olan veriler Cookiebot hesabımızda saklanmaktadır:

Anonim şekilde IP adresin (son üç hane "0" olarak ayarlanmıştır)

Onayının tarihi ve saati

Kullandığın tarayıcı

Onayının gönderileceği URL

Anonim, rastgele ve şifreli bir anahtar değer

Onayının alındığına dair bir kanıt niteliğindeki ilgili onay durumun

Anahtar ve onay durumun aynı zamanda "CookieConsent" adlı bir çerezde saklanacaktır, böylece online teklifimiz sonraki tüm sayfa istekleri ve 12 ay boyunca gelecek kullanıcı oturumları için onayını otomatik olarak okuyabilir ve vermiş olduğun onaya uygun olarak hareket edebilir. Veri gizliliği anlaşmasında istediğin zaman onay seviyeni görebilir ve değiştirebilirsin. Konu ile ilgili bilgiyi yukarıda bulabilirsin.

12. Çerez kullanımı sırasında kaydedilen verilere ilişkin saklama, itiraz ve yok etme süresi

Çerezler bilgisayarında saklanır ve tarafımıza bu şekilde iletilir. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak, çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrol sahibi olursun. İnternet tarayıcındaki ayarları değiştirerek, çerez iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsin. Yukarıda açıklandığı gibi, bunu onay vererek veya online teklifimizin bir parçası olarak iptal ederek de kontrol edebilirsin. Önceden kaydedilmiş olan çerezler istenilen herhangi bir zamanda silinebilir.

VII. Haber bülteni

Haber bültenine abone olursan, RSG Group ve RSG Group’un kardeş şirketleri olan CYBEROBICS GmbH’nin, REED GmbH’nin, QI² Sports Nutrition GmbH’nin, LOOX Sports GmbH’nin, McFIT MODEL AGENCY GmbH ve söz konusu RSG Group şirketlerinin ürün, hizmet, promosyon ve memnuniyet anketleri hakkında, sen iptal edene kadar sana reklam göndermelerine izin vermiş olursun. Senin için özel olarak optimize edilmiş bir bülten gönderebilmemiz için, söz konusu şirketlerin bülteninin açılıp açılmayacağını ve ne zaman açılacağını, hangi bağlantıları tıkladığını ölçen değerlendirmeyi kabul etmiş sayılırsın. Gönderim süreci ve bülten tarafından toplanan veriler hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki metinde bulabilirsin. Bülteninin makbuzunu istediğin zaman feshedebilirsin, yani vermiş olduğun onayı geri çekebilirsin. Bu amaçla, her bir bültende ilgili bir link bulunmaktadır. Onayını posta yoluyla (RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld) veya e-posta yoluyla (meine-daten@rsggroup.com) bize basit bir mail göndererek de iptal edebilirsin. Temel tarifeye göre iletim maliyetlerinden başka hiçbir masrafı karşılamak zorunda kalmazsın.

1. Bülten gönderimi ve veri işlemenin tanımı ve kapsamı

RSG Group ile bir üyelik anlaşması imzalanması bağlamında ücretsiz bir bültene abone olma fırsatına sahip olursun. Bunun için bize e-posta adresin gerekir.

Verilerin işlenmesi için kayıt süreci çerçevesinde onayın alınır ve bu onay sırasında bu veri gizliliği açıklamasına atıfta bulunulur.

Bültenimize kayıt işlemi, çift üyelik prosedürü olarak adlandırılmaktadır. Yani bültene kaydolduktan sonra, kaydını onaylamanı talep eden bir e-posta alacaksın. Bu onay, kişilerin kendilerine ait olmayan bir e-posta adresi ile kayıt olmalarının önüne geçmek içindir. Bültene kayıt süreci, yasal yönetmeliklere uyulduğunun kanıtlanabilmesi açısından kaydedilir. Bu durum, gerekli IP adresinin yanı sıra kayıt ve onaylama zamanının kaydedilmesini de gerektirir.

Haber bültenimize abone olmasan bile, online teklifimizi, stüdyo ürünlerimizi ya da RSG Group’un hizmetlerini satın aldığında ve bu bağlamda bize e-posta adresini verdiğinde, vermiş olduğun e-posta adresini bültenimizi göndermek için kullanabiliriz. Böyle bir durumda, bülten üzerinden yalnızca kendi benzer ürünlerimiz veya hizmetlerimiz doğrudan reklam gönderilir.

2. Veri işleme için yasal dayanak ve amaç

Bülten gönderimi ve bülten ile alakalı olarak performans ölçümünün gönderilmesinin yasal dayanağı, KVKK madde 6, paragraf 1, bent a uyarınca senin rızandır.

Kayıt sürecinin kayıtlara geçirilmesi, KVKK, madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca yasal çıkarımıza dayanmaktadır. Burada çıkarımız, bir yandan iş çıkarlarımıza hizmet eden ve senin onayını kanıtlamamıza izin veren ve aynı zamanda beklentilerini karşıladığımız, kullanıcı dostu ve güvenli bir bülten gönderim yönteminin kullanımına yöneliktir.

Mal veya hizmet satışı sonucunda, bir bültene kayıt olmadan bülten gönderilmesinin yasal dayanağı, Almanya Federal Cumhuriyetinde UWG (Adil Ticaret Kanunu), madde 7, paragraf 3, Avusturya'da TKG (Telekomünikasyon Kanunu) madde 107, paragraf 2 ve 3’tür. Buna ek olarak kullanılan diğer bir dayanak, doğrudan pazarlama çerçevesinde yasal çıkarımız bulunmasından dolayı KVKK madde 6, paragraf 1, bent f’dir.

E-posta adresinizin işlenmesi sana haber bülteninin gönderilmesi için kullanılır.

3. Saklama süresi

Kaldırma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığında veriler silinir. Bu nedenle e-posta adresin bir bültene abone olduğun sürece bülten gönderimi için kaydedilecektir.

Bültenimizin makbuzunu istediğin zaman feshedebilirsin, yani vermiş olduğun onayı geri çekebilirsin. Bu amaçla, her bir bültende ilgili bir link bulunmaktadır. Buna ek olarak bize basit bir mesaj göndererek onayını iptal edebilirsin. Bunun için aşağıdaki iletişim bilgilerini, temel tarifeye göre iletim maliyetleri dışında hiçbir masrafı karşılamak zorunda olmadan kullanabilirsin:

Posta yoluyla: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld veya

E-posta yoluyla: meine-daten@rsggroup.com.

Önceden vermiş olduğun onayın bir kanıtı olarak kullanmak için, iptal edilen e-posta adresini, e-posta adresi silinmeden önce yasal çıkarlarımıza dayanarak üç yıla kadar saklayabiliriz. Bu bağlamda bilgilerin kaydedilme durumu, yalnızca olası iddialara karşı savunma amacı ile gerçekleşir.

4. CleverReach aracılığı ile bülten gönderimi

Bültenin gönderimi, gönderim hizmeti sağlayıcısı CleverReach GmbH & Co. KG (bundan böyle "CleverReach" olarak anılacaktır), Mühlenstraße 43, 26180 Rastede, Almanya aracılığıyla gerçekleştirilir. Gönderim hizmeti sağlayıcısının veri gizliliği anlaşmasını cleverreach.com adresinden görüntüleyebilirsin.

KVKK madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca yasal çıkarlarımız doğrultusunda CleverReach’in hizmetlerini kullanıyoruz.

CleverReach, alıcıların verilerini, kendi hizmetlerini optimize etmek veya iyileştirmek, gönderimin teknik optimizasyonu ve bülten sunumunun iyileştirilmesi için belirli bir kullanıcıya tahsis etmeden kullanabilir. Bülten alıcılarımızın verileri, CleverReach tarafından alıcıları belirlemek veya üçüncü şahıslara aktarmak için kullanılmayacaktır.

5. Bülten başarı ölçümü

Bültenler, “web işaretçisi" olarak adlandırılabilir. Bunlar, sunucumuzdan veya gönderi hizmeti sağlayıcımızın sunucusundan bülten açılırken alınan piksel boyutundaki dosyalardır. Bu alım sürecinin bir parçası olarak senin tarayıcındaki ve işletim sistemindeki bilgiler gibi teknik bilgilere ek olarak IP adresin ve gönderilen bültenin alındığı zaman gibi bilgileri toplanır.

Bülten performansının ölçülmesi ile ilgili verilerin işlenmesinin yasal dayanağı KVKK, madde 6, paragraf 1, bent f’dir.

Bu bilgilerin tümü, gönderim yerine ya da alım zamanına bağlı olarak hedef gruplarını, hedef grupların okuma davranışlarını, teknik verileri ya da hizmetleri iyileştirmek için kullanılır. Ayrıca, haber bülteninin açılıp açılmadığı, ne zaman açıldığı ve hangi bağlantıların tıklandığı belirlenir. Bu bilgiler teknik nedenlerden dolayı tek bir bülten alıcısına atanabiliyor olsa bile, münferit kullanıcıların tarafımızdan veya nakliye hizmeti sağlayıcısı tarafından izlenmesini istemeyiz. Değerlendirmeler, kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tanıma, içeriğimizi kullanıcılara adapte etme ya da kullanıcılara ilgi odaklı bültenler gönderme işlevini görmektedir.

VIII. Verilerin hizmet şirketlerine ve diğer üçüncü şahıslara aktarılması

Bizim için online teklifimizin optimizasyonu ne kadar önemliyse, örneğin merkezi IT hizmetlerimiz ya da online teklifimizin hosting’i gibi farklı hizmet şirketlerinin anlaşma yönetimleri de aynı önemi taşımaktadır. Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan verileri bu hizmet sağlayıcılara iletiriz. Bununla birlikte, verilerin üçüncü bir ülkeye (örneğin, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki bir ülke) aktarımı ancak KVKK madde 44 ve 49 uyarınca gerçekleştirilir.

Verilerin hizmet sağlayıcı şirketlere aktarılmasının yasal dayanağı KVKK madde 6, paragraf 1, bent b ve f’dir.

Kişisel bilgilerinizi, resmi ya da hukuki emirler uyarınca yerine getirmemiz gerekiyorsa ya da buna hakkımız varsa, ceza gerektiren suçların kovuşturulması için veya haklarımızın ve taleplerimizin korunması ve uygulanması için gerekmesi halinde üçüncü şahıslara ya da devlet kurumlarına iletebiliriz.

Üçüncü kişilere iletilme işlemleri için yasal dayanak, KVKK madde 6, paragraf 1, bent c ve f’dir.

IX. İrtibat kurma

Bizimle iletişime geçtiğinde (örneğin, iletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya aracılığıyla) bilgilerin, iletişim talebinin işlenmesini ve talebin gerçekleşmesini sağlamak üzere işlenir. Kişisel verilerin de dahil olmak üzere bilgilerinin işlenmesi, yalnızca oluşturmuş olduğun isteğin işlenmesi için bizimle iletişime geçmen durumunda gerçekleşir.

Kullanıcı bilgilerin bir Customer Relationship Management System’de ("CRM Sistemi") veya benzer bir sistemde saklanabilir ve işlenebilir.

Oluşturmuş olduğun isteğinin, yurtiçi veya yurtdışındaki RSG Group’a bağlı bir şirket ile bağlantılı olması durumunda (örneğin Almanya dışındaki bir konum ile ilgili bir talep gibi), kişisel bilgilerin da dâhil olmak üzere talebini, isteğinin işlenmeye devam edebilmesi için ilgili bağlı şirkete iletiriz. Bununla birlikte, üçüncü bir ülkeye (örneğin, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki bir ülke) aktarım ancak KVKK madde 44 ve 49 uyarınca gerçekleştirilir.

Bizimle iletişime geçtiğinde vermiş olduğun bilgilerin işlenmesi için yasal dayanak KVKK madde 6, paragraf 1, bent f’dir. Bize verilen iletişim bilgileri ile bir anlaşma ya da anlaşmanın gerçekleştirilmesi hedefleniyorsa bu duruma ek yasal dayanak KVKK madde 6, paragraf 2, bent b’dir.

İsteğin, ilgili olguların nihayetinde açıklığa kavuşturulduğunun netleştiği durumda ve ayrıca yasal ya da sözleşmeyle ilgili veri saklama gereklilikleri olmadığı durumlarda silinecektir.

X. Sosyal ağlar ve platformlarda RSG Group

Müşterilerimizle, potansiyel müşterilerimizle ve kullanıcılarımızla iletişim kurmak istediğimiz için sosyal ağlarda (örneğin Facebook ve Instagram gibi) ve platformlarda kendi sayfalarımız bulunmaktadır. Bu sosyal ağ ve platformlarda hizmetlerimiz hakkında da bilgi veriyoruz. Bu ağ ve programları ziyaret ettiğinde, ziyaret etmiş olduğun operatörün şart ve koşulları ve veri gizliliği anlaşmaları geçerlidir.

Veri gizliliği anlaşmamızda aksi belirtilmediği sürece, yalnızca bizimle sosyal ağlarda veya platformlarda iletişim kuran kullanıcıların bilgilerini işleriz.

XI. Hakların

Verilerinin işlenmesi bağlamında haklarınla ilgili olarak seni bilgilendirmek istiyoruz. Bu haklardan birini kullanmak istiyorsan, bize basit bir mesaj gönderebilirsin. Bunun için aşağıdaki iletişim bilgilerini, temel tarifeye göre iletim maliyetleri dışında hiçbir masrafı karşılamak zorunda olmadan kullanabilirsin:

Posta yoluyla: RSG Group GmbH, Tannenberg 4, 96132 Schlüsselfeld veya

E-posta yoluyla: meine-daten@rsggroup.com.

Herhangi bir istekte bulunman durumunda, senin kendi güvenliğin için, kimliğin onaylamanı sağlayacak daha fazla bilgi edinme hakkımız saklıdır. Kim olduğunu tespit edemememiz halinde isteğini işleme koymayı reddederiz.

Şu hakların var:

Hakkında saklanan verileri öğrenme (KVKK madde 15)

Senin hakkındaki kişisel verilerin tekrar düzeltilmesini ve eksik bilgilerin giderilmesini isteme (KVKK madde 16)

Bizim tarafımızdan saklanan kişisel verilerinin silinmesini talep etme (KVKK madde 17)

Kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme (KVKK madde 18)

Veri taşınabilirliğine (KVKK madde 20)

ve verilerin işlenmesine itiraz etme (KVKK madde 21)

denetim otoritesine şikayette bulunma (KVKK madde 77) hakkın bulunmaktadır. Bu haklarını, kişisel verilerinin işlenmesinin mevcut veri gizliliği yönetmeliklerini ihlal ettiğini düşünüyorsan, diğer yasal yollara halel getirmeksizin kullanabilirsin. Özellikle şikayet hakkını, ikamet ettiğin, çalıştığın ya da söz konusu ihlalin gerçekleştiği yerin ait olduğu üye devletin denetleyici makamına iletebilirsin.

XII. Veri gizliliği bilgilerinin değişmesi

Online teklifimizde değişiklik yaparsak veya başka hizmetler sunarsak mevcut gizlilik yönetmeliklerine uymak için herhangi bir zamanda bu veri gizliliği anlaşmasını değiştirme veya veri gizliliği anlaşmasında yer alan hizmetlerimizdeki değişiklikleri uygulama hakkımızı saklı tutuyoruz. Online teklifimize yapacağın yeni ziyarette yeni veri gizliliği anlaşması geçerli olacaktır.

Baskı: 15.05.2019