Adatvedelmi

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A „McFIT”, „JOHN REED”, „High5” ÉS „JOHN REED WOMEN’S CLUB” STÚDIÓTÍPUSOK PRÓBAEDZÉSI ÉS TAGSÁGI SZERZŐDÉSEIHEZ

Jelen adatkezelési tájékoztató az RSG GROUP Hungary Betéti Társaság (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.; a továbbiakban: az „RSG GROUP” / „Társaság” / „Adatkezelő”), „McFIT”, „JOHN REED”, „High5” és „JOHN REED WOMEN’S CLUB” stúdióival fennálló próbaedzési és tagsági szerződésekkel összefüggő adatkezelésekről nyújt a részedre tájékoztatást.

Nagyon fontos számunkra a magánéleted és személyiségi jogaid védelme. Ezért kérünk, hogy figyelmesen olvasd el az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a tagsági vagy próbaedzési szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos személyes adatok (a továbbiakban: „Adatok”) kezelésével kapcsolatban (pl. az adatkezelés jellegéről, az érintett adatok köréről és az adatkezelés céljáról) nyújtunk neked tájékoztatást.

A www.mcfit.com, www.johnreed.fitness vagy www.high5.com weboldalak alapvető használatára külön adatkezelési tájékoztató vonatkozik, amelyet a honlapunkon tekinthetsz meg.

A Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató módosítására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítünk.

 1. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS CÍME

Az RSG GROUP a stúdiói működtetésével összefüggő és a tagsági (valamint próbaedzési) szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben, mint Adatkezelő betartja és megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”), az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint az egyéb adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseinek.

Az Adatkezelő elérhetőségi adatai:

RSG GROUP Hungary Betéti Társaság

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.

Telefon: +36 1 808 8429

E-mail cím: ugyfelszolgalat@johnreed.fitness

Adatkezeléseinkkel kapcsolatban az alábbi e-mail címen is érdeklődhet: informacio@johnreed.fitness

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK MÉRTÉKE ÉS JOGALAPJA

A szolgáltatásaink iránt érdeklődők és a tagjaink személyes adatait főszabály szerint kizárólag a megkeresésed teljesítése érdekében a hozzájárulásod alapján, illetve a tagsági (és próbaedzési) szerződések előkészítéséhez, megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges mértékben kezeljük.

A Társaságnak a stúdiók működtetésével összefüggő személyes adatkezelései vagy az önkéntes hozzájárulásodon vagy szerződés (például tagsági szerződés előkészítése, illetve megkötése) vagy jogi kötelezettség (például kereskedelmi-, vagy adójogi kötelezettség teljesítése) teljesítésén vagy az érintett létfontosságú érdekén vagy pedig az RSG GROUP jogos érdekén alapulnak.

III. ADATOK TÖRLÉSE ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Az alábbiakban tájékoztatunk az általunk kezelt Adatok megőrzési időtartamáról és törléséről. Amennyiben jelen Tájékoztató alábbi pontjaiban nem adunk meg erre vonatkozóan konkrét időtartamot, az alábbi általános szabályok érvényesülnek az Adatok a tárolási időtartamára és törlésére:

Adataidat kizárólag olyan mértékben kezeljük és kizárólag annyi ideig őrizzük meg, ameddig az adatkezelési cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Amennyiben a Társaságunkra alkalmazandó valamilyen európai uniós vagy magyar jogszabály, amely rögzíti a személyes adataid kezelésének időtartamát, úgy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően járunk el.

A személyes adataid törlésre kerülnek, ha az érintett adat tekintetében (i) valamely jogszabály által előírt adattárolási határidő lejár, ha (ii) az adatkezelés célja már nem indokolja az adataid kezelését, ha (iii) az adatkezelés hozzájáruláson alapul és visszavonod a hozzájárulásod (és nincsen más jogalapja az adatkezelésnek); illetve, ha (iv) tiltakozol az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

Amennyiben a személyes adataid törlését kéred, azonban a személyes adataidat a hozzájárulásod mellett egyéb jogalapon is kezeljük (pl. jogszabályi kötelezettség), a kérelmed alapján kizárólag azokat az adataidat töröljük, amelyek kezelése kizárólag a hozzájárulásodon alapul.

 1. I Adataid kezelése próbaedzési és tagsági szerződés megkötésével és szerződés teljesítésével, valamint felhasználói fiók létrehozásával összefüggésben
 2. Az adatkezelés ismertetése

Kizárólag olyan Adataidat kezeljük (ezen adatkezelés vonatkozásában), amelyeket a próbaedzésre vonatkozó vagy tagsági szerződésed megkötése során és teljesítése érdekében tőled kapunk vagy szerzünk meg.

Tájékoztatunk, hogy amennyiben élni szeretnél azzal a lehetőséggel, hogy egy alkalommal ingyenes kipróbáld a szolgáltatásainkat, próbaedzésre regisztrálhatsz. Amennyiben próbaedzésre időpontot egyeztetsz vagy próbaedzésen veszel részt nálunk, akkor az alábbi Adataidat kezeljük:

nem;

vezeték- és keresztnév;

aláírás;

születési dátum;

nyilatkozat a tekintetben, hogy nem áll fenn az edzéseket befolyásoló egészségügyi probléma;

kapcsolattartási adatok (lakcím, e-mail és telefonszám);

18 éven aluli személy esetén a törvényes képviselőjük hozzájárulása.

Amennyiben igénybe kívánod venni az RSG GROUP szolgáltatásait, a Társaság valamelyik stúdiójának recepcióján elérhető beviteli eszközön elektronikus űrlap kitöltésével, jelen pontban meghatározott Adataid megadásával jelezheted felénk szerződéskötési szándékodat. Tájékoztatunk, hogy lehetőséged van arra, hogy a szerződéskötés megerősítése előtt a tagsági szerződés megkötéséhez megadott Adataid a beviteli eszköz útján ellenőrizd és kijavítsd. Az ellenőrzést követően a kitöltött űrlapot a beviteli eszközön történő aláírását követően a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával véglegesíted a szerződést. Az így kitöltött és aláírt űrlapot a recepció munkatársai elektronikus úton megerősítik, amelyet követően létrejön a tagsági szerződésed.

Tájékoztatunk, hogy ha tagsági szerződést szeretnél kötni az RSG Grouppal, annak feltétele, hogy azzal egyidejűleg egy felhasználói fiókot is létrehozz, amely a tagsági szerződésed futamideje alatt kerül fenntartásra.

Ennek során a fentieken túl, az alábbi Adataidat is kezeljük:

e-mail cím;

jelszó;

banki adataid (BIC és IBAN) az általad választott fizetési módnak megfelelően;

fénykép.

Az RSG GROUP valamely fitneszstúdiójába történő belépéskor a Társaságunk az alábbi adatokat rögzíti és kezeli rólad (a továbbiakban együttesen, mint „Belépési Adatok”):

belépésed dátuma;

belépésed pontos ideje;

a felkeresett stúdió;

a tagsági számod.

 1. Az adatkezelés célja és a személyes adatok kezelésének jogalapja

Tájékoztatunk, hogy az RSG GROUP kizárólag akkor kezeli a próbaedzés iránt érdeklődők és a tagjai Adatait (beleértve a fényképüket is), ha ez a szerződés megkötése és teljesítése céljából szükséges. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

Amennyiben az RSG GROUP fényképedet is kezeli, ennek célja a visszaélés megelőzése (módja az RSG GROUP fitneszstúdiójába történő ellenőrzésed belépéskor, rendszerint személyazonosító igazolvány felmutatásával). Jelen adatkezelés jogalapja az RSG GROUP jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont), illetve szerződés teljesítése (GDPR 6. cikke (1) bek. b) pont).

Az edzésekhez szükséges egészségi állapodra vonatkozó nyilatkozatod rögzítése az RSG Group jogi igényeinek érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek (GDPR 9. cikk (2) bek. f) pont). Továbbá a szerződéskötéskor neked is biztosnak kell lenned abban, hogy nem áll fenn olyan egészségügyi probléma, amely akadályozna az edzés elvégzésében vagy, amely kockázatos lenne az egészségedre nézve.

Az e-mail cím és jelszó megadása a tagsági felhasználói fiók létrehozásához szükséges, amelyben önállóan ellenőrizheted és kezelheted szerződéses adataidat. Az általad választott jelszó szerződéses adataid védelmét szolgálja. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

A Belépési Adatokra az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

Egy fitneszstúdióba történő belépéskor a fitneszstúdió rögzíti a belépés dátumát, pontos idejét és a tag tagsági számát a stúdióinkba történő belépés ellenőrzése és a veled fennálló szerződés teljesítése érdekében. Ezért az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az RSG GROUP jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont), illetve a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikke (1) bek. b) pont).

Az RSG GROUP a Belépési Adatokat a stúdió biztonságának megőrzése, a jogi igényeink érvényesítése és a tagok érdekeinek védelme céljából kezeljük. Ezek az Adatok anonimizált formában az edzési feltételek optimalizálása és piackutatás céljára is felhasználásra kerülnek. Tájékoztatunk, hogy profilalkotásra nem kerül sor.

Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az RSG GROUP jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont), illetve az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; (GDPR 6. cikke (1) bek. d) pont).

 1. Tárolás időtartama/adatok zárolása

Adataidat a velünk megkötött tagsági (próbaedzésre szóló) szerződésed tartama alatt kezeljük, azzal, hogy figyelemmel az alkalmazandó magyar jogszabályokra is, így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv.tv.”) 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számviteli bizonyalatokat nyolc évig (számviteli bizonylat) kell megőrizni.

Ezenkívül a tárolási időtartamot a jogszabályokban meghatározott elévülési idők is befolyásolják. Tájékoztatunk, hogy a magyar jogszabályok szerint az általános elévülési idő öt év (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § (1) bek.)

Próbatagság esetén próbatagsági szerződésed lejárta után hat hónappal korlátozzuk az Adataidat, vagyis azt kizárólag tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk. A Belépési Adatokat minden szerződés esetén az adatok megszerzésének időpontja után három nappal automatikusan korlátozzuk (vagyis azt kizárólag tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk).

A személyes adatokat akkor töröljük, ha már nincs rájuk szükségünk annak a célnak az eléréséhez, amelyre tekintettel kezeljük őket és nem áll fenn jogalap, amely alapján jogosultak vagyunk az adatokat kezelni.

 1. HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSUNK

Tájékoztatunk, hogy hírlevelünkre feliratkozhatsz a weboldalunkon, illetve az RSG GROUP társasággal kötött tagsági szerződés megkötésekor önkéntes alapon. A hírlevelünkre történő feliratkozás esetén hozzájárulsz ahhoz, hogy az RSG Group és leányvállalatai (ideértve az RSG GROUP Hungary Betéti Társaság, a CYBEROBICS GmbH, THE REED GmbH, Qi² Sports Nutrition GmbH, LOOX Sports GmbH és McFIT MODEL AGENCY GmbH) hírlevélét is megkaphasd.

 1. Az adatkezelés ismertetése

Ha tagsági szerződést kötsz az RSG Grouppal, lehetőséged van feliratkozni ingyenes hírlevelünkre. Feliratkozni az e-mail címed megadásával tudsz. A hozzájárulásodat egy erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével tudod megadni vagy az elektronikus szerződéskötés során a megfelelő ikon bejelölésével. A nyomtatvány kitöltése előtt kérünk, olvasd el jelen Tájékoztató rendelkezéseit.

Hírlevelünkre ún. dupla megerősítéses („double opt-in”) rendszerrel lehet feliratkozni. Ez azt jelenti, hogy a hírlevélre történő feliratkozást követően egy megerősítő e-mailt kapsz, amelyben feliratkozásod megerősítésére kérünk. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne tudjon idegen e-mail címmel feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozások naplózásra kerülnek annak érdekében, hogy a feliratkozási folyamatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazolni tudjuk. Ehhez szükség van a feliratkozási és visszaigazolási időpontod, valamint az IP-címed tárolására.

Hírlevelünkre történő feliratkozás nélkül is felhasználhatjuk tárolt e-mail címedet hírlevél küldésére, ha honlapunkon vagy valamelyik stúdiónkban árukat vagy szolgáltatásokat vásárolsz az RSG Grouptól és ennek során e-mail címedet is megadod. Ilyen esetben a hírlevelekben kizárólag saját hasonló áruinkkal vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket küldünk.

 1. Adatkezelés jogalapja és célja

A hírlevelek küldésének és eredményességük mérésének jogalapja az önkéntes hozzájárulásod (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont). Az e-mail címedet a hírlevél kiküldése érdekében kezeljük.

A feliratkozási folyamat naplózására az RSG GROUP jogos érdeke szolgáltatja a jogalapot (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Ennek során érdekünk egy felhasználóbarát és biztonságos hírlevélküldési eljárás alkalmazása, amely egyrészt üzleti érdekeinket szolgálja és lehetővé teszi számunkra hozzájárulásod megszerzésének igazolását, másrészt a te elvárásaidnak is megfelel.

 1. Tárolás időtartama

Az Adataid adatok töröljük, ha az adatkezelés céljából már nincs rá szükségünk. Ennek megfelelően az e-mail címedet kizárólag addig kezeljük, amíg le nem iratkozol a hírlevél szolgáltatásunkról.

Bármikor jogosult vagy leiratkozni a hírlevelünkről, azaz bármikor visszavonhatod a hozzájárulásodat. Ehhez minden hírlevélben találsz egy linket. Hozzájárulásodat egy a részünkre elküldött e-maillel vagy postai levéllel is visszavonhatod. Ehhez az alábbi kapcsolattartási adatokat használhatod, így postai küldemény esetén az általános feladási költségeken kívül nem keletkezik egyéb költséged:

Postai úton: RSG GROUP Hungary Betéti Társaság (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.) vagy

E-mailben: ugyfelszolgalat@johnreed.fitness

Az RSG GROUP jogos érdeke alapján jogosult a leiratkozásodat követően a hozzájárulásod igazolása érdekében a leiratkozásodtól számított legfeljebb három évig tárolni a hírlevélre való feliratkozásod, illetve leiratkozásod időpontját. Ebben az esetben a tárolás kizárólag az esetleges jogi igényekkel szembeni védekezés céljából történik.

 1. Hírlevél küldése

A hírlevelek küldése a Perfect Gym Solutions S.A. (székhely: Klimczaka 1, Royal Wilanów, Segment E, 4th floor 02-797 Varsó, Lengyelország) szolgáltató által és segítségével történik.

A Perfect Gym Solutions S.A. a címzettek adatait konkrét felhasználóhoz történő hozzárendelés nélkül felhasználhatja saját szolgáltatásai optimalizálása vagy fejlesztése, pl. a küldés technikai optimalizálása és a hírlevél megjelenítésének javítása érdekében. A Perfect Gym Solutions S.A. nem használhatja fel hírlevelünk címzettjeinek adatait arra, hogy közvetlenül megkeresse őket vagy továbbadja adataikat harmadik személy részére.

 1. Hírlevelek eredményességének mérése

A hírlevelek tartalmazhatnak ún. webjelzőket („web beacon”). Ezek pixel méretű fájlok, amelyek a hírlevél megnyitásakor szerverünkről vagy a hírlevelek küldését végző szolgáltatónk szerveréről kerülnek lekérdezésre. A lekérdezés során technikai információkat, például a böngésződre és operációs rendszeredre vonatkozó információkat, valamint az IP-címedet és a hírlevél megtekintésének időpontját rögzítjük.

A hírlevelek eredményességének méréséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja az RSG GROUP a jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Valamennyi itt felsorolt adat kezelésének célja a szolgáltatásaink fejlesztése, amely keretében kezeljük egyes technikai adatokat, a célcsoportok olvasási szokásait, illetve a lekérdezés helyét vagy a hozzáférési időt. Olyan adatot is kezelünk, hogy az érintettek megnyitották-e a hírlevelet, ha igen, mikor és milyen linkekre kattintottak rá.

Hangsúlyozzuk, hogy még akkor sem figyeljük meg sem mi, sem a hírlevél küldését végző szolgáltatónk az egyes felhasználókat, ha műszaki ismereteink alapján ezeket az adatokat hozzá tudnánk rendelni a hírlevelek egyes felhasználóihoz. A kiértékelések célja, hogy megismerjük felhasználóink olvasási szokásait és tartalmainkat a felhasználóink igényeihez igazítsuk vagy érdeklődésüknek megfelelő hírleveleket küldjünk.

 1. ADATAID ÁTADÁSA SZOLGÁLTATÓ CÉGEKNEK VAGY EGYÉB HARMADIK FÉLNEK
 2. Kik kapják meg személyes adataidat?

Tájékoztatunk, hogy az RSG GROUP szervezetén belül csak azok a szervezeti egységek kapják meg az Adataidat, akiknek szüksége van azokra a tagsági (próbaedzési) szerződés és a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. Az általunk megbízott adatfeldolgozók és egyéb szolgáltatók is megkaphatják az adatokat a fent említett célokra. Ebbe a körbe az IT-szolgáltatások, bank, telekommunikáció, behajtás, valamint nyomtatási szolgáltatások területén működő vállalkozások tartoznak.

Tájékoztatunk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek bennünket.

A Társaságunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Továbbításra kerülnek adatai harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez?

Tájékoztatunk, hogy jelenleg nem továbbítunk Adatot az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba (harmadik országokba).

VII. Jogaid

Ezúton szeretnénk tájékoztatni adni az Adataid kezelésével kapcsolatos jogaidról. Amennyiben e jogok valamelyikével élni szeretnél, akkor az alábbi kapcsolattartási módok egyikén jelezheted ezt felénk (tájékoztatunk, hogy postai küldemény esetén az általános kézbesítési költségen felül nem terhel bármilyen más költség):

Postai úton: RSG GROUP Hungary Betéti Társaság (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.) vagy

E-mailben: ugyfelszolgalat@johnreed.fitness.

Amennyiben megkeresel minket, a Te érdekedben fenntartjuk a jogot arra, hogy egy folyamatban lévő kérelem esetén további információt szerezzünk be a személyazonosságod igazolásához. Amennyiben nem tudunk téged azonosítani, akkor jogosultak lehetünk a kérelmed feldolgozását visszautasítani.

Jogod van

 • Tájékoztatást kapni a személyes adataid kezeléséről az adatkezelés megkezdése előtt;
 • Felvilágosítást kérni a rólad tárolt személyes adatokról (Hozzáféréshez való jog, GDPR 15. cikk);
 • Kérelmezni a rád vonatkozó személyes adatok haladéktalan helyesbítését és/vagy kiegészítését (Helyesbítéshez, GDPR 16. cikk);
 • Az általunk kezelt személyes adataid törlését kérni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak (pl. már nem szükséges abból a célból, amiért bekértül vagy a hozzájárulásodat visszavontad) (Törléshez való jog, GDPR 17. cikk);
 • Kérelmezni, hogy az általunk kezelt személyes adataid kizárólag tároljuk, azonban azokon egyéb műveleteket ne végezzünk (Korlátozáshoz való jog) (GDPR 18. cikk);
 • Továbbá jogosult vagy a személyes adataid kezelése ellen tiltakozni (Tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk);
 • Jogosult vagy arra, hogy a hozzájárulásod az adatkezelés során bármikor visszavond:
 • Postai úton: RSG GROUP Hungary Betéti Társaság (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.) vagy
 • E-mailben: ugyfelszolgalat@johnreed.fitness

Jogosult vagy továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál panaszt tenni (GDPR 77. cikk), ha megítélésed szerint személyes adataid kezelése nem felel meg a hatályos adatvédelmi előírásoknak.

A hatóság elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Amennyiben személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogaid gyakorlása során jogsérelem ér (pl. a fenti jogaid nem tudtad érvényesíteni, nem kaptál tájékoztatást az adatkezelésről stb.) pert indíthatsz a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt.

 1. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására annak érdekében, hogy az mindig megfeleljen a mindenkor alkalmazandó jogszabályi előírásoknak vagy, hogy a szolgáltatásaink módosításait (pl. új szolgáltatás bevezetése esetén) átültessük jelen Tájékoztatóba, mely felkerül a honlapunkra.

Állapot: 2021. június, 2.0 verzió