John Reed

CÉG

The Gyms s.r.o.
se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí
147 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze
sp. zn. C 250858
IČO: 046 18 122
Základní kapitál: 2 500 000,- Kč

OBSAH INTERNETOVÉ NABÍDKY

The Gyms s.r.o. (RSG Group) nepřebírá ručení za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky vůči The Gyms s.r.o. (RSG Group) z ručení, která se týkají škod materiálního nebo ideového charakteru způsobených použitím nebo nepoužitím nabízených informací, popř. použitím chybných a neúplných informací, se zásadně vylučuje, pokud ze strany The Gyms s.r.o. (RSG Group)  prokazatelně nedošlo k úmyslnému zavinění nebo k zavinění v důsledku hrubé nedbalosti. Veškeré nabídky jsou variabilní a nezávazné. The Gyms s.r.o. (RSG Group)  si výslovně vyhrazuje právo bez zvláštního oznámení změnit části stránek nebo celou nabídku, doplnit ji, smazat nebo její zveřejnění dočasně nebo definitivně pozastavit.

ODKAZY

Stránky internetové nabídky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky (tzv. hypertextové odkazy, hyperlinky), které spravují třetí strany. K používání hyperlinků dochází na vlastní riziko. The Gyms s.r.o. (RSG Group) pouze zprostředkovává přístup k těmto externím webovým stránkám a nemá vliv na jejich technická provedení nebo na jejich obsahy. The Gyms s.r.o. (RSG Group) si obsahy odkazovaných webových stránek nepřivlastňuje, naopak se tímto od všech obsahů na všech odkazovaných webových stránkách výslovně distancuje.

The Gyms s.r.o. (RSG Group) nepřebírá odpovědnost za technická provedení nebo obsahy odkazovaných stránek, zejména za přestupky, které jsou na nich páchané proti zákonným ustanovením, ani za porušování práv třetích stran (například autorských, značkových nebo osobnostních práv). Pokud se The Gyms s.r.o. (RSG Group) dozví o protiprávních obsazích na odkazovaných stránkách, hyperlinky, popř. obsahy z portálu ihned odstraní.

Kvůli upozornění na protiprávní obsah se, prosím, obrať na: info@johnreed.cz.

AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO NA UVEDENÍ OZNAČENÍ

The Gyms s.r.o. (RSG Group) se snaží ve všech publikacích dodržovat autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo sáhnout po grafikách, zvukových dokumentech, videosekvencích a textech, které nepodléhají licencím. Veškerá označení značek a zboží uvedených v internetové nabídce a případně chráněných třetími stranami podléhají neomezeně ustanovením aktuálně platného práva na uvedení označení a ustanovením vlastnických práv příslušných zapsaných majitelů. Z jejich  pouhého uvedení nelze vyvozovat závěr, že značka není chráněna právy třetích stran! Autorská práva ke zveřejněným vlastním objektům The Gyms s.r.o. (RSG Group) náležejí výhradně autorovi stránek. Kopírování nebo používání těchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu The Gyms s.r.o. (RSG Group).

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Pokud jedno, nebo více ustanovení z výše uvedených ustanovení je nebo bude neúčinné, pak tím není dotčena účinnost ostatních ustanovení.