Impressum

RSG Group Česko s.r.o. se sídlem na Karlovo nám. 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2
zapsano v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze
sp. zn. C 250858
IČO: 046 18 122
Základní kapitál: 2 500 000,- Kč

OBSAH INTERNETOVÉ NABÍDKY

RSG Group Česko s.r.o. nepřebírá ručení za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky vůči RSG Group Česko s.r.o. z ručení, která se týkají škod materiálního nebo ideového charakteru způsobených použitím nebo nepoužitím nabízených informací, popř. použitím chybných a neúplných informací, se zásadně vylučuje, pokud ze strany RSG Group Česko s.r.o. prokazatelně nedošlo k úmyslnému zavinění nebo k zavinění v důsledku hrubé nedbalosti. Veškeré nabídky jsou variabilní a nezávazné RSG Group Česko s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez zvláštního oznámení změnit části stránek nebo celou nabídku, doplnit ji, smazat nebo její zveřejnění dočasně nebo definitivně pozastavit.

ODKAZY

Stránky internetové nabídky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky (tzv. hypertextové odkazy, hyperlinky), které spravují třetí strany. K používání hyperlinků dochází na vlastní riziko. RSG Group Česko s.r.o. pouze zprostředkovává přístup k těmto externím webovým stránkám a nemá vliv na jejich technická provedení nebo na jejich obsahy. RSG Group Česko s.r.o. si obsahy odkazovaných webových stránek nepřivlastňuje, naopak se tímto od všech obsahů na všech odkazovaných webových stránkách výslovně distancuje.

RSG Group Česko s.r.o. nepřebírá odpovědnost za technická provedení nebo obsahy odkazovaných stránek, zejména za přestupky, které jsou na nich páchané proti zákonným ustanovením, ani za porušování práv třetích stran (například autorských, značkových nebo osobnostních práv). Pokud se RSG Group Česko s.r.o. dozví o protiprávních obsazích na odkazovaných stránkách, hyperlinky, popř. obsahy z portálu ihned odstraní.

Kvůli upozornění na protiprávní obsah se, prosím, obrať na: info@johnreed.cz.

AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO NA UVEDENÍ OZNAČENÍ

RSG Group Česko s.r.o. se snaží ve všech publikacích dodržovat autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo sáhnout po grafikách, zvukových dokumentech, videosekvencích a textech, které nepodléhají licencím. Veškerá označení značek a zboží uvedených v internetové nabídce a případně chráněných třetími stranami podléhají neomezeně ustanovením aktuálně platného práva na uvedení označení a ustanovením vlastnických práv příslušných zapsaných majitelů. Z jejich  pouhého uvedení nelze vyvozovat závěr, že značka není chráněna právy třetích stran! Autorská práva ke zveřejněným vlastním objektům RSG Group Česko s.r.o. náležejí výhradně autorovi stránek. Kopírování nebo používání těchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu RSG Group Česko s.r.o.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Pokud jedno, nebo více ustanovení z výše uvedených ustanovení je nebo bude neúčinné, pak tím není dotčena účinnost ostatních ustanovení.