Ochrana dat

Sdělení k ochraně osobních údajů

Zajištění profesionálních služeb pro naše klienty zahrnuje i efektivní opatření pro dosažení ochrany jejich osobních údajů.  Prohlašujeme, že za účelem naplnění jedné z našich priorit se řídíme platnou legislativou České republiky a právními předpisy EU ve vztahu k ochraně osobních údajů a současně se zavazujeme k dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Hlásíme se tak k zásadám zpracování osobních údajů svých klientů a ubezpečujeme je, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, minimalizace a to výlučně pro splnění účelu jejich poskytnutí.